Jak wiek wpływa na asymetrię twarzy?

Trójwymiarowe techniki obrazowania cyfrowego pokazują subtelny ale znaczny wzrost asymetrii twarzy związany ze starzeniem, zwłaszcza w dolnej partii twarzy, zgodnie z nowymi badaniami przez ASPS członkinię chirurgii Helenę O.B. Taylor, MD, PhD, z Mount Szpital Auburn, Cambridge, Mass., i jej kolegów. „Zaobserwowana korelacja między rosnącą asymetrią twarzy i wieku może być przydatna jako przewodnik w chirurgii plastycznej do produkcji funkcji dopasowanych do wieku,” piszą naukowcy.

Stosując technikę zwaną fotogrametrią 3D, dr Taylor i koledzy przeprowadzali szczegółowe skany powierzchni twarzy u 191 ochotników, których wiek wahał się od czterech miesięcy do 88 lat. Następnie naukowcy obliczyli „średnie odchylenie kwadratowe” (RMSD), aby obliczyć stopień asymetrii między dwoma bokami każdej ściany.
Znaleźliśmy bardzo znaczącą pozytywną korelację między wiekiem i asymetrią twarzy,” piszą naukowcy. Pomiary wykazały niewielki, ale przewidywalny wzrost RMSD: o 0,06 mm dla każdej dekady życia. Asymetria twarzy nie różni się znacząco w zależności od rasy lub płci.
Asymetria wzrosła z wiekiem we wszystkich częściach twarzy, ale zmiany były najbardziej widoczne w niższych dwóch trzecich-od brwi do nosa i od nosa do podbródka–w porównaniu do górnej części. „To stwierdzenie sugeruje, że średnie i niższe funkcje przyczyniają się bardziej do ogólnej asymetrii”, pisze Dr Taylor i współautorzy.
Podczas gdy pewien stopień asymetrii jest „atrakcyjny i nieodłączny” w ludzkiej twarzy, osiągnięcie symetrii twarzy jest podstawowym celem chirurgii plastycznej. W zakresie precyzji i dokładności, Fotogrametria 3D jest ważnym wyprzedzeniem w stosunku do wcześniejszych badań asymetrii twarzy przy użyciu pomiarów bezpośrednich (Antropometria).
Na przykład, za pomocą implantów lub wolumizatorów tkanek miękkich, aby zastąpić głębokie struktury wsparcia można poprawić asymetrię twarzy i przywrócić młodzieńczy wygląd, zwłaszcza wokół brwi i w dół do podbródka. Dr Taylor i koledzy stwierdzają: „ostatecznie, mamy nadzieję przyczynić się do lepszego zrozumienia, jak asymetria ewoluuje z czasem i wykorzystywać te dane do poprawy wyników zarówno chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej.”

SC Beauty Magazine

Chcesz wiedzieć więcej?

Czytaj publikacje ekspertów

odwiedź nasz blog